PANEL HOME ĐƯỢC VINH DANH THUỘC “TOP 10 THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO VÌ NHÀ TIÊU DÙNG 2024″